اهداف:
•    آشنایی با دو بازر اصلی و پرکاربرد و تکنولوژی هایشان
•    آشنایی با مدل قرارگیری این بازرها در مداراتشان
•    معرفی انواع مختلف بازرهای و دسته بندی موجود درباره نحوه ایجاد صدا
•    ارائه تعاریف و مفاهیم تخصصی
•    معرفی مهم ترین کاربردها


کاربرد:                                                  
بازر برای اعلام هشدار، در تولیدات صنعتی به کار برده می شود و انواع کاربردهایش به شرح زیر می باشد:
•    ایمنی و امنیت
•    تجهیزات الکترونیکی اتوماتیک
•    اتوماسیون اداری
•    تجهیزات پزشکی
•    صنعت
•    کالاهای الکترونیکی
هر دو دسته بازری که می خواهیم معرفی کنیم دارای ویژگی ها و کاربردهای خاصی می باشند که بسته به نوع نیاز کاربر باید نوع بازر را انتخاب شود.

 

 

مشخصات بازر پیزو:                                           
•    گستره ولتاژی از 3تا250ولت
•    جریان مصرفی کم: حداکثر30میلی آمپر
•    محدوده  فرکانسی بالا
•    مساحت کوچکتر روی برد
•    شدت صوت ایجادی بالا
مشخصات بازر مغناطیسی:
•    گستره ولتاژی از 1 تا16 ولت
•    جریان مصرفی بالا، از 30تا100 میلی آمپر
•    محدوده  فرکانسی پایین
•    مساحت بزرگتر روی برد
•    شدت صوت ایجادی پایین

ساختار قطعات پیزو الکترونیکی

      


بازرهای پیزو الکتریک در راس قطعات پیزو الکترونیک قرار دارند.قطعات پیزوالکترونیکی از اتصال صفحات مواد سرامیکی و فلزی به وجود می آیند. دو طرف صفحات سرامیکی شامل دو الکترود است که با چسب به صفحات سرامیکی چسبیده است. مواد پیزوالکتریک یک اثر خاص از خود به جا می گذارند که با نام اثر پیزوالکتریک شناخته شده است و بالعکس(موادی که اثر اینچنین داشته باشند، پیزوالکترونیک هستند) این اثر پیزوالکترونیک در اثر ایجاد فشار به ماده به وجود می آید که امروزه از این اثر در ساخت تجهیزات الکترونیکی استفاده می شود.
نحوه عملکرد:

         

ابتدا یک ولتاژ معینی با عنوان ولتاژ هشدار  تعریف می شود و هنگامی که سطح ولتاژ به ولتاژ هشدار  می رسد (سطحی که با فلش نشان داده شده است)، افزایش و یا کاهش می یابد. این خاصیت مواد الکترونیک باعث می شود تا سطح صفحات بلرزد و صدای بازر پخش شود.
ساختار بازر پیزوالکترونیکی

دو نوع بازر پیزو وجود دارد؛ بازرهای آشکارساز و بازرهای کاهنده. بازر کاهنده شامل یک پوشش و یک عنصر پیزوسرامیکی و یک ترمینال می باشد. و برای عمل کردن یک بازر کاهنده، کاربر باید یک موج سیگنال متناوب به بازر بفرستد همچنین برای عمل کردن یک بازر آشکارساز، کاربر باید یک ولتاژ DC خاص به بازر بفرستد.
ساختار بازر مغناطیسی

در تصویر پایین، یک تصویر از ساختار بازر مغناطیسی را مشاهده می کنید. همانند بازر پیزو، بازر مغناطیسی هم به دو دسته آشکارساز و  کاهنده تقسیم می شوند. در بازرهای مغناطیسی، آشکارسازها شامل یک ترانزیستور است که وقتی ولتاژ DC به مدار می رسد، صدا ایجاد می کند. کاهنده با دریافت یک موج سیگنال متناوب این ترانزیستور را متوقف می کند.  

    

NO Name of part 
1 casing    
2 vibrating weight
3 cavity
4 Vibrating Disk
5 Magnet
6 Pole
7 Coil 
8 Yoke Plate
9 PCB
10 Transistor
11 Epoxy
12 Pin    

نحوه عملکرد:

دیسک متحرک در بازرهای مغناطیسی به پل مغناطیسی متصل می شود. وقتی یک سیگنال نوسانی از سمت سیم پیچ آزاد می شود باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی می شود که دیسک را در  سیگنال (سیگنالی که قبلا برای بازر تعریف شده است) به حرکت در می آورد.

آشکارسازها در مقایسه با کاهنده ها
بازرهای پیزو و مغناطیسی که از نوع آشکارسازها می باشند در طراحی هایشان یک مدار فرمان دارند، به دلیل وجود این مدار فرمان، نگرانی در مورد طراحی های پیچیده ندارند. از نکات منفی این آشکارسازها این است که برای یک فرکانس مخصوص تعریف شده است. در مقابل، کاهنده ها، مدار فرمان مشخصی ندارند که به مهندسان طراح این اجازه را می دهد تا یک بازه فرکانسی منعطفی داشته باشد در حقیقت کاهنده ها  می توانند در بازه های فرکانسی بیشتری عمل کنند.
ویژگی ساختار آشکارسازها:
•    طراحی شده بر اساس مدار فرمان (سیگنال ژنراتور)
•    طراحی ساده
•    دارای فرکانس ثابت و تعریف شده        
        
 

ویژگی ساختار کاهنده ها:

    وجود مدار فرمان خارجی
•    طراحی پیچیده
•    دارای محدوه فرکانسی متغیر


             

مشخصات کلیدی
مقاومت:
مقاومت الکتریکی به نوعی از مقاومت که از نسبت ولتاژ به جریان، در مواد ظاهر می شود و این مقاومت ظاهری در برابر تغییرات فرکانس، متغیر می باشد.
پاسخ فرکانسی:
 چگونه یک بازر در فرکانس دریافت شده، صدا تولید می کند.
سطح شدت صدا:
سطح شدت صدا (SPL)   به فشار ایجاد شده به مولکول های هوایی که توسط امواج صوت ایجاد می شوند، بر اساس دسیبل اندازه گیری می شود و زمانی که فاصله از بازر به دو برابر واحد برسد حدودا 6dB می باشد.


 


دسیبل، یک لگاریتم از نسبت مقدار اندازه گیری شده نسبت به مقدار مرجع می باشد. این اندازه گیری برای محدوده بندی صداها، در حوزه شنوایی گوش انسان به کار می روند.
•    dB نمایش دهنده دسیبل است.
•    دسیبل یک واحد نیست اما یک مقیاس عددی است.
•    مقادیر به جای رشد خطی به صورت نمایی افزایش می یابند.
•    در این اندازه گیری، 2 دسیبل 10 برابر یک دسیبل می باشد.
•    به طیف عظیمی از مقادیر اجازه می دهد تا در بازه های محدود ، بیان شوند.
 
پاسخ فرکانسی بازرها :


         

                                     
در محاسبات نظری، هر دستگاه باید دقیقا همان فرکانسی را تولید نماید که در محاسبات عددی و فرمول ها به آن می رسند اما این امکان در شرایط عملی محقق نمی شود و دیده می شود که دستگاه ها و تجهیزات فرکانسی بالاتر و پایین تر از مقدار نظری تولید می کنند. در الکترونیک، پاسخ فرکانسی به مقدار به دست آمده از فرکانس خروجی نسبت به فرکانس ورودی به دست می آید.SPL (مخفف Sound Pressure Level)  اندازه گیری سطح فشار صوت، روشی مجزا از اندازه گیری فرکانس؛ در اندازه گیری صوت می باشد که سطح فشار تحمیلی از صوت به اتمسفر را معیاری در اندازه گیری صوت می داند.
    
رده بندیA صدای مختلف اطراف گوش انسان

Comparison of Different SPL's

150 dB

632 Pa

Jet engine at 30 m632 Pa

130 Db

63.2 Pa

Threshold of pain

Approx. 120 dB

20 Pa

Hearing damage (possible)

110-140 dB

6.32 200 Pa

Jet at 100 m

Approx. 100 dB

2 Pa

Jack hammer at 1 m

80-90 dB

2x0/1  6.32x0/1 Pa

Traffic on a busy roadway at 10 m

60-80 dB

2x0/01 2x0/1 Pa

Passenger car at 10 m

40-60 dB

2x0/001 2x0/01 Pa

Normal conversation at 1 m

20-30 dB

2x0/0001 6.32x0/0001 Pa

Very calm room

0 dB

2x0/00001 Pa (RMS)

Auditory threshold at 1 kHz

•    صوت، فرکانس هایی از20هرتز تا 20 کیلو هرتز را که در محدوده  شنوایی انسان می باشد.
•    گوش انسان به برخی فرکانس ها حساسیت بیشتری دارد.
•    جدول بالا محدوده های حساس برای شنوایی انسان را معرفی می کند.
 فرکانس تشدید:
تمام سیستم ها زمانی که متحرک می شوند، یک فرکانس مخصوص  دارند که فرکانس تشدید نامیده می شود. در مورد بازرها، این فرکانس مربوط به زمانی است که بازر  به صدا در می آید.


           


•    به فرکانسی که یک جسم درحالت طبیعی و تحت تاثیر آن، میل به نوسان دارد؛  فرکانس تشدیدگفته می شود.
•    هدایت یک جسم در فرکانس تشدیدش، بیشترین دامنه خروجی را با کمترین ورودی خواهد داشت.
•    بازرها بیشترین صدا را در فرکانس تشدیدشان دارند.
قابلیت های صوتی عملکرد بازر
بازرها معمولا برای افزودن هشدار در مدارات الکترونیکی کاربرد دارند و در تجهیزات مختلفی به کار برده می شوند. بازرها در شرایط گوناگون زیر می توانند کار کنند:
•    پیوسته بودن صدا( بازخوردها/ سیگنالهای خطر)
•    بالا/ پایین بودن سیگنال(سیگنال خطر)
•    پالس های کند/ سریع(بازخوردها/ سیگنالهای خطر)
•    آژیر(هشدار)
•    زنگ (زنگ در)
کاربرد بازر:
بازرها، کاربرد فراوانی در تولیدات صنعتی برای اعلام هشدار؛ به خصوص در تولیدات لوازم خانگی، خودرو سازی، پزشکی، امنیت و ایمنی، تجهیزات صنعتی و اتوماسیون صنعتی دارند.

تولیدات خانگی
خودرو سازی
پزشکی
امنیت و هشدار
تجهیزات صنعتی
اتوماسیون صنعتی
            

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

Share:
0
  • هیچ نظری یافت نشد

درباره ما:

 شرکت آلتون رای در سال 1374، با هدف ایجاد اشتغال پایدار و رفع نیازهای فنی مهندسی در عرصه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، با شماره 4258  ثبت گردید و با ایجاد بخش‌های مختلف از جمله واحد تحقیق و توسعه کار خود را در  زمینه الکترونیک، به طور رسمی آغاز نمود.در سال 1377 با راه‌اندازی و تجهیز خط مونتاژ قطعات الکترونیک در راستای تولید انبوه انواع بردهای الکترونیک، موفق به دریافت پروانه تولید از وزارت صنایع و معادن گردید و تاکنون با حرکت در جهت تولید انواع بردهای الکترونیک مرتبط با صنعت لوازم خانگی و ایجاد خطوط تولید در زمینه‌های صنایع روشنایی و ترافیک فعالیت خود را ادامه داده است. ادامه...

استاندارد 

تماس با ما:

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه مُهنا، پلاک 27، ساختمان ایرانیان، واحد 7

        66343000 (21) 98+  

  66171785 (21) 98+   

کارخانه: تهران، ملارد، شهرک صنعتی صفادشت، بلوار فروردین، نبش خیابان 5 غربی، پلاک 102

        61945 (21) 98+  

  65433410 (21) 98+